گزارش فعالیت های کتابخانه گزارش فعالیت های کتابخانه

کتابخانه مؤسسه ملی اقیانوس شناسی ، یک کتابخانه تخصصی می­باشد که دارای مجموعه­ای غنی از منابع در رابطه با علوم و فنون دریایی است. این کتابخانه در سال 1370 به منظور تحقق اهداف علمی و پژوهشی و برای استفاده اعضای هئیت علمی مؤسسه، محققان مدعو و دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد تأسیس شده است. منابع موجود در کتابخانه شامل کتب لاتین و فارسی، اسناد ومدارک، طرحهای تحقیقاتی، منابع سمعی و بصری، و ... می باشد که با توجه به شرایط و مقررات کتابخانه قابل دسترس و استفاده می باشد.